Pisma Procesowe / PozewJedną z oferowanych przeze mnie usług jest przygotowanie pism procesowych. Sporządzam pisma zwykłe oraz pisma kwalifikowane, które wymagają ścisłego trzymania się zapisów konkretnych ustaw i rozporządzeń. Pomagam moim klientom sformułować oświadczenia oraz wnioski związane z zakładaną lub toczącą się sprawą, które najlepiej przedstawią ich punkt widzenia, a jednocześnie zostaną uznane przez sąd za istotne dla przebiegu postępowania.


Czym są Pisma Procesowe?

Do pism procesowych zaliczane są wszystkie pisma składane przez strony oraz uczestników postępowań sądowych lub komorniczych,. Ich treść może zawierać wszelkiego typu oświadczenia oraz wnioski. Wnioski obejmują żądania uczestników postępowań (np. wniosek o przywrócenie terminu czy zażalenie). Oświadczenia obejmują stosunek strony do konkretnych okoliczności toczącej się sprawy.

Pisma procesowe mogą być składane wyłącznie poza rozprawą (do tej kategorii nie są więc zaliczane wnioski przedstawione w protokołach z przebiegu sprawy sądowej). Pismo procesowe może wszczynać postępowania (przykładem jest tutaj pozew). Może jednak także zostać złożone już w czasie toczącego się postępowania.

Rodzaje Pism Procesowych

Pisma procesowe dzieli się na:

  • zwykłe (nie muszą spełniać wymogów formalnych)
  • kwalifikowane (muszą spełniać ściśle określone wymogi formalne)

Do pism kwalifikowanych zaliczany jest pozew oraz pisma przygotowawcze, pisma, które obejmują środki zaskarżenia i pisma o szczególnym charakterze Wśród pism procesowych o szczególnym charakterze wyróżniono wnioski wszczynające podstępowania nieprocesowe (np. wniosek o uznanie za zmarłego potrzebny podczas spraw rozwodowych czy alimentacyjnych lub wniosek o dział spadku) oraz pisma wszczynające postępowania w sprawach wypadkowych.

Do pism procesowych obejmujących środki zaskarżenia można zaliczyć wszelkiego typu skargi, które pozwalają stronie postępowania złożyć sprzeciw – np. skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem.

Kolejną grupą tego typu pism są:

  • apelacje
  • zażalenia
  • sprzeciwy
  • zarzuty od nakazu zapłaty

Pisma procesowe – wymogi formalne

Moim klientom pomagam przygotować pozwy, apelacje, zażalenia, skargi, wnioski i inne pisma procesowe. Dbam o wymogi formalne oraz dostosowanie oświadczeń i wniosków do konkretnej sprawy. Doradzam, jakie załączniki należy zgromadzić oraz pilnuję obowiązujących terminów składania konkretnych pism.

Regulamin, Polityka Prywatności
© 2009 - 2017r. Małgorzata Szatańska-Bień; www.pismaprawne.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Żadne elementy serwisu nie wykorzystują i nie zapisują na komputerze odwiedzającego plików Cookies.