Umowy


Wśród umów cywilnoprawnych znajdują się umowy związane z przekazaniem własności. Są to między innymi umowy:

Umowa Najmu

Umowa Użyczenia

Umowa Dzierżawy

Umowa Darowizny

Umowy te, w powszechnym przekonaniu, często funkcjonują zamiennie. W świetle przepisów Kodeksu Cywilnego, odnoszą się one do innych sytuacji i mają różny charakter.

Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z przekazaniem własności (zarówno nieruchomości, jak i ruchomości). Dlatego też pomogę Państwu dobrać rodzaj umowy, który będzie najkorzystniejszy w konkretnej sytuacji, przedstawię wymogi formalne, które powinna ona spełniać oraz podpowiem, jak sformułować oczekiwania obu stron, aby były one zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.


Kiedy umowa najmu?

Najem polega na oddaniu wynajmującemu rzeczy do użytkowania. Umowa najmu dokładnie określa dozwolony zakres użytkowania przedmiotu. Stronami tego rodzaju umowy jest wynajmujący oraz najemca. Przedmiotem najmu mogą być nieruchomości (domy, mieszkania) oraz ruchomości (np. samochody). Umowa najmu może mieć formę pisemną lub ustną. Jednak Kodeks Cywilny przewiduje, że umowa najmu nieruchomości, na czas powyżej roku, musi być zawarta na piśmie (umowa ustna stanie się, w takim przypadku, umową na czas nieokreślony).


Czynsz przy umowie najmu

Każda umowa najmu musi być odpłatna. Zapłata określana jest terminem czynszu – może to być gotówka (kwota określona w umowie) lub świadczenie usług. Ustawowo czynsz powinien być płacony z góry do dziesiątego dnia miesiąca (strony mogą w umowie przewidzieć inny termin).

Kiedy umowa użyczenia?

Umowa użyczenia dotyczy zezwolenia na bezpłatne używanie konkretnej rzeczy osobie, z którą podpisujemy umowę. Tego typu kwestię reguluje art. 710-719 Kodeksu Cywilnego. W umowie użyczenia można zawrzeć zapisy dotyczące sposobu użytkowania przekazanego przedmiotu lub okres trwania umowy (umowę można również zawrzeć na czas nieokreślony). Najlepiej w treści dokumentu wskazać koszty eksploatacyjne, które powinien ponosić biorący oraz wskazać sposób rozwiązania umowy.

Umowa użyczenia nie jest objęta podatkiem od czynności prawnych.

Kiedy umowa dzierżawy?

Umowa dzierżawy polega na oddaniu osobie dzierżawiącej rzeczy do użytkowania. Cechą charakterystyczną tego typu umowy jest to, że dzierżawca może czerpać pożytek z przedmiotu dzierżawy - przesłanka ta odróżnia umowę dzierżawy od umowy najmu. W zamian, musi płacić wydzierżawiającemu czynsz (sumę należy określić w umowie). Umowa dzierżawy może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony.

Przedmiotem dzierżawy mogą stać się:

  • nieruchomości
  • rzeczy ruchome
  • prawa zbywalne

Tego typu umowy najczęściej stosowane są do przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych.

Regulamin, Polityka Prywatności
© 2009 - 2017r. Małgorzata Szatańska-Bień; www.pismaprawne.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Żadne elementy serwisu nie wykorzystują i nie zapisują na komputerze odwiedzającego plików Cookies.