Jedną z podstawowych czynności prawnych w obrocie gospodarczym są umowy o charakterze cywilno-prawnym. Zasady ich zawierania określa część ogólna Kodeksu Cywilnego (ustawa z 23.04.1964. Kodeks Cywilny). Umowy cywilnoprawne pozwalają uregulować stosunki prawne pomiędzy przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi. Tego typu umowy mogą wkroczyć na pole wielu gałęzi prawa (m.in. prawa spadkowego, prawa pracy czy prawa autorskiego), dlatego ich sporządzenie może wymagać znajomości nie tylko przepisów zawartych w Kodeksie Cywilnym, ale także w wielu innych ustawach i rozporządzeniach. Bazując na wieloletnim doświadczeniu pomogę Państwu dobrać umowę odpowiednią do konkretnej sytuacji oraz sformułować jej postanowienia w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Sporządzam umowy:

 • jednostronne i dwustronne
 • wzajemne
 • losowe (np. umowa dożywocia czy ubezpieczeniowa)
 • nazwane (zlecenie, o dzieło, zawarcia rachunku bankowego itp.)
 • nienazwane
 • konsensualne, abstrakcyjne
 • realne (m.in. umowa użyczenia)

Umowa cywilno prawna może zostać zawarta w trybie ofertowym, aukcyjnym, przetargowym lub podczas negocjacji. Tryb ofertowy obejmuje wszystkie umowy cywilnoprawne, w których jedna ze stron przygotowuje oświadczenie z warunkami umowy, a druga wyraża na nie zgodę. Tryb przetargowy przewiduje składanie ofert przez uczestników przetargu (na takich samych zasadach podpisywane są umowy aukcyjne). Tryb negocjacyjny przewiduje zaś konieczność dojścia do porozumienia pomiędzy dwoma stronami, które negocjują warunki umowy.

Umowy cywilnoprawne, a prawo pracy

Umowy cywilnoprawne mogą wkroczyć na pole prawa pracy. Najczęściej wykorzystywane są tutaj umowy:

 • Zlecenie
 • O dzieło
 • Agencyjne
 • Kontraktu menadżerskiego

Umowę zlecenie warto zastosować podczas powierzania innej osobie wykonania określonych czynności.

Umowę o dzieło można wykorzystać przy powierzaniu innej osobie wykonania konkretnego „dzieła” – efekt takiej pracy powinno dać się określić na konkretny czas. Osoba wykonująca dzieło odpowiada za końcowy efekt pracy (w umowach zlecenie nie istnieje taka przesłanka).

Umowa agencyjna sprawdza się w przypadku przedstawicieli handlowych, agentów ubezpieczeniowych czy osób prowadzących inną działalność handlową, ponieważ agent jest zobowiązany do ciągłego pośrednictwa polegającego na zawieraniu umów dla zlecającego przedsiębiorcy (art. 758-764 Kodeksu Cywilnego).

Kontrakt menadżerski pozwala zlecić zarządzanie przedsiębiorstwem. Tego typu umowa cywilnoprawna podpisywana jest więc najczęściej na linii właściciel firmy – menadżer.

Wykorzystanie umów cywilnoprawnych

Przepisy kodeksu cywilnego regulują również wszelkiego typu umowy sprzedaży (nieruchomości, ruchomości, na raty, na próbę itp.) oraz zamiany.
Umowy cywilnoprawne można wykorzystać do uregulowania warunków związanych z najmem, dzierżawą, komisem, leasingiem czy użyczeniem. Kodeks cywilny reguluje ponadto wszystkie umowy przewozowe, pożyczkowe, ubezpieczeniowe. Kolejną grupą są poręczenia oraz darowizny.

Regulamin, Polityka Prywatności
© 2009 - 2017r. Małgorzata Szatańska-Bień; www.pismaprawne.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Żadne elementy serwisu nie wykorzystują i nie zapisują na komputerze odwiedzającego plików Cookies.