Umowa darowizny


Stronami umowy darowizny jest darczyńca oraz obdarowany. Darczyńca bezpłatnie świadczy na rzecz obdarowanego. Przedmiotem darowizny może być dowolna ruchomość lub nieruchomość. Darowizna może dotyczyć również praw autorskich. Umowa darowizny powinna mieć formę pisemną. Przesłanką do powstania prawnego stosunku darowizny jest bezpłatne przekazanie przedmiotu.

Regulamin, Polityka Prywatności
© 2009 - 2017r. Małgorzata Szatańska-Bień; www.pismaprawne.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Żadne elementy serwisu nie wykorzystują i nie zapisują na komputerze odwiedzającego plików Cookies.