Odzkodowanie za wypadek


Jedną z moich specjalności są sprawy dotyczące odszkodowań. Pomagam klientom w toku całego postępowania. Objaśniam, od kogo można dochodzić odszkodowań i na jakiej podstawie. Podpowiadam, jaką dokumentację warto zgromadzić i przedstawić w toczącym się postępowaniu. Przygotowuję pozwy o odszkodowania i pomagam prowadzić sprawę w sądzie o naprawę wyrządzonej szkody. Dbam o dopełnienie wszystkich wymogów formalnych.


Od kogo można dochodzić odszkodowania?

Odszkodowań można domagać się na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 415). Przepisy precyzują, że każda osoba, która z własnej winy wyrządziła szkodę drugiej osobie, jest zobowiązana do jej naprawienia.

Dochodzenie odszkodowań nie wiąże się jedynie z odpowiedzialnością bezpośredniego sprawcy szkody. Odpowiedzialność jest bowiem szersza. Przepisy Kodeksu Cywilnego precyzują, że za szkodę odpowiada również osoba, która świadomie skorzystała z wyrządzonej szkody lub nakłoniła drugą osobę do jej wyrządzenia. Warto zwrócić uwagę również na to, że za szkodę wyrządzoną przez dziecko odpowiada jego prawny opiekun (najczęściej rodzic). Analogiczna sytuacja odnosi się do opiekunów osób ubezwłasnowolnionych.

Odszkodowanie możemy również uzyskać od osób, które powierzają wykonanie czynności innym (np. pracodawca odpowiada za szkodę wyrządzoną przez pracownika i możemy domagać się od niego odszkodowania). Wyjątkiem jest tutaj sytuacja, gdy szkodę wyrządzi przedsiębiorstwo, które zawodowo trudni się wykonywaniem konkretnych czynności (w takim przypadku to ono odpowiada za wyrządzoną szkodę, a nie zleceniodawca).

Przesłanki do dochodzenia odszkodowania

Odszkodowania powypadkowe wiążą się z koniecznością zaistnienia przesłanki jaką jest szkoda. Może to być wymierna wartość (uszczerbek na majątku, który można wycenić na konkretną kwotę). Szkodą jest jednak także uszczerbek na zdrowiu wraz z kosztami, które z tym się wiążą. W takim przypadku, dochodzenie odszkodowania może objąć:

  • koszty leczenia (zakup leków, wizyty u specjalistów, pobyt w szpitalu)
  • koszty rehabilitacji
  • straty związane z utratą możliwości zarobkowania

Szkodą może być krzywda fizyczna (wypadek komunikacyjny, pobicie itp.), ale także uszczerbek psychiczny (zaistniały np. wyniku utraty pracy czy mobbingu). Odpowiedzialność dotyczy nie tylko bezpośrednich działań, ale także uszczerbków spowodowanych przez rzeczy (przykładem jest upadek związany z wypadnięciem ciężkiego przedmiotu z okna na przechodnia) czy zwierzęta (np. pogryzienie przez psa, który wybiegł z niezabezpieczonej posesji na chodnik).

Jak złożyć pozew o odszkodowanie?

Każdy pozew o odszkodowanie musi spełniać wymogi formalne. Pismo musi również odpowiednio przedstawiać sytuację, która spowodowała szkodę i w jasny sposób wskazywać, że poszkodowanemu należy się odszkodowanie od sprawcy. Posiadam bogate doświadczenie w dochodzeniu tego typu roszczeń i pomogę Państwu pozyskać środki finansowe na leczenie, rehabilitację czy naprawę szkody materialnej. Zadbam o to, aby klient mógł skupić się wyłącznie na swoim zdrowiu i wezmę na siebie wszelkie kwestie prawne.

Regulamin, Polityka Prywatności
© 2009 - 2017r. Małgorzata Szatańska-Bień; www.pismaprawne.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Żadne elementy serwisu nie wykorzystują i nie zapisują na komputerze odwiedzającego plików Cookies.