Co zrobić gdy sprzedawca, pomimo wpłaty zadatku, odmawia zawarcia umowy kupna-sprzedaży? Zawarta została umowa przedwstępna.


Dodano: 2010-01-01

Jeżeli umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli takich wymagań nie spełnia, zwrotowi podlega zadatek, można się również domagać zapłaty dwu-krotności kwoty odpowiadającej wysokości zadatku, jeżeli z powodu odmowy zawarcia umowy przyrzeczonej, kupujący poniósł stratę – jeżeli sprzedawca odmawia zawarcia umowy z własnej winy.

Kategoria

Prawo cywilne

Przypisy

Regulamin, Polityka Prywatności
© 2009 - 2017r. Małgorzata Szatańska-Bień; www.pismaprawne.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Żadne elementy serwisu nie wykorzystują i nie zapisują na komputerze odwiedzającego plików Cookies.