Co zrobić, jeżeli przyszło do mnie pismo z sądu, wzywające do stawienia się jako świadek na rozprawie, jednakże zawiera ono błędy w moich danych osobowych? Jeżeli wiem, że to pismo jest skierowane do mnie, to czy powinienem je odebrać? Jeżeli nie odbiorę pisma, to czy poniosę za to jakąś odpowiedzialność?


Dodano: 2010-01-24

Jeżeli takie pismo jest niewłaściwie zaadresowane, bądź zawiera błąd w nazwisku lub imieniu, nie ma obowiązku jego odbierania, nawet jeżeli wiadomym jest (na przykład od strony postępowania), że jesteśmy wzywani na świadka. Jeżeli rozprawa odbywa się w naszym mieście sprawa jest prostsza - można wtedy pismo odebrać i pójść na rozprawę celem sprostowania informacji osobowych. Robi to sąd, podczas rozprawy. Oczywiście nie ma takiego obowiązku, przede wszystkim to strony, lub sąd powinny zorientować się, że podane dane są nieprawidłowe i wysłać pismo z poprawnymi danymi.
Jednakże w przypadku, gdy rozprawa odbywa się poza miejscem zamieszkania świadka i chce on skorzystać z przesłuchania w ramach pomocy prawnej, czyli przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania świadka, nie powinien takiego listu odbierać, ponieważ uniemożliwi mu to właśnie skorzystanie z tego prawa. Będzie musiał bowiem udać się na rozprawę, celem sprostowania danych. Należy w takim wypadku cierpliwie czekać, aż strony same sprostują dane i nadejdzie pismo z poprawnymi danymi i adresem.

Kategoria

Postępowanie cywilne

Regulamin, Polityka Prywatności
© 2009 - 2017r. Małgorzata Szatańska-Bień; www.pismaprawne.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Żadne elementy serwisu nie wykorzystują i nie zapisują na komputerze odwiedzającego plików Cookies.