Jestem pracownikiem - jak skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę?


Dodano: 2010-01-06

Jeżeli pracownik chce odstąpić od umowy o pracę, może on skorzystać z terminu w niej określonego - zazwyczaj jest to 2 tygodnie - 3 miesięcy, w zależności od przepracowanego czasu u danego pracodawcy.

Jednakże można spróbować rozwiązać umowę także za porozumieniem stron. Jeżeli umowa o pracę wymaga do zmian formy pisemnej, należy to zrobić na piśmie, za zgodą zarówno pracownika, jak i pracodawcy, wtedy podpisuje się porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę z danym dniem.

Pracownik może również odstąpić od umowy o pracę bez zachowania terminu wypowiedzenia jeżeli:
- jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe,
- gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Kategoria

Prawo cywilne, Prawo pracy

Przypisy

Regulamin, Polityka Prywatności
© 2009 - 2017r. Małgorzata Szatańska-Bień; www.pismaprawne.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Żadne elementy serwisu nie wykorzystują i nie zapisują na komputerze odwiedzającego plików Cookies.