Kto pokrywa koszty egzekucji komorniczej i jakiej są one wysokości?


Dodano: 2010-01-01

Zadatek na czynności podejmowane przez komornika wpłaca zawsze wierzyciel, jest on do tego wzywany stosownym pismem po wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Można wnioskować, aby koszty te podczas postępowania komornik ściągnął od dłużnika. Jednakże w przypadku, gdyby egzekucja okazała się bezskuteczna, a komornik podjął już czynności zmierzające do ściągnięcia długu, zadatek wpłacony przez wierzyciela nie podlega zwrotowi. Również wtedy, gdy postępowanie zostaje umorzone na wniosek samego wierzyciela, należy pokryć koszty czynności podjętych przez komornika, a od dłużnika zostanie pobrana opłata stosunkowa w wysokości 15% od kwoty, która podlegała ściągnięciu, bez względu na to, jaką część z niej ściągnął komornik.

Należy pamiętać, że jeżeli komornikowi nie uda się odzyskać poniesionych kosztów od dłużnika, potrąci je on z kwoty przekazywanej wierzycielowi.

Kategoria

Postępowanie cywilne, Postępowanie egzekucyjne

Przypisy

Regulamin, Polityka Prywatności
© 2009 - 2017r. Małgorzata Szatańska-Bień; www.pismaprawne.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Żadne elementy serwisu nie wykorzystują i nie zapisują na komputerze odwiedzającego plików Cookies.