Ubezpieczalnia zwleka z wypłatą odszkodowania za uszkodzony samochód - co mogę zrobić?


Dodano: 2010-01-09

W przypadku, kiedy ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania za uszkodzony samochód, jeżeli wysokość wycenionej przez rzeczoznawcę samochodowego szkody jest bezsporna i ubezpieczony się z nią zgadza, należy wezwać ubezpieczalnię pisemnie, aby wypłaciła należność. Należy nadmienić, że ubezpieczalnia ma 30 dni na wypłatę bezspornej części świadczenia, liczone od daty zgłoszenia szkody. Jeżeli w tym terminie ubezpieczalni nie uda się ustalić wysokości szkody odszkodowanie wypłaca w terminie 14
dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.
Kopię pisma przesłanego do ubezpieczalni warto również wysłać do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Rzecznika Ubezpieczonych z odpowiednią adnotacją o zwłoce.

Kategoria

Prawo cywilne

Przypisy

Regulamin, Polityka Prywatności
© 2009 - 2017r. Małgorzata Szatańska-Bień; www.pismaprawne.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Żadne elementy serwisu nie wykorzystują i nie zapisują na komputerze odwiedzającego plików Cookies.